Preview Mode Links will not work in preview mode

Innovationslandet


Jun 15, 2022

Med det pågående kriget i Ukraina befinner sig Europa – och Sverige i synnerhet – i ett förändrat säkerhetsläge. Detta påverkar bland annat landets teknikföretag. Vad betyder det egentligen för svenska forskningssatsningar? Och hur ska vi fortsätta att vara ett innovativt land? Varför är det ens viktigt att forskning och utveckling sker i Sverige?

Det, och mycket mer, får du höra i det här avsnittet när Emma Frans samtalar med Maria Rosendahl från Teknikföretagen och Petter Bedoire från SAAB. 

Avsnittet spelades in den 19 maj och är ett betalt samarbete med Teknikföretagen. Innovationslandet Sverige produceras av contentbyrån Borg Owilli.