Preview Mode Links will not work in preview mode

Innovationslandet


Nov 23, 2022

När en person drabbas av hjärtinfarkt skadas hjärtat permanent – något som idag saknar behandling. Men genom en ny form av cellterapi har forskare hittat en lösning som kan återbygga hjärtmuskeln med stamceller. Regina Fritsche Danielson är chef för forskning och tidig utveckling inom området kardiovaskulära, njur- och metabola sjukdomar på AstraZeneca, och arbetar med att utveckla framtidens hjärtmediciner.

Avsnittet spelades in 10 november och är ett betalt samarbete med AstraZeneca. 

Innovationslandet produceras av contentbyrån Borg Owilli.