Preview Mode Links will not work in preview mode

Innovationslandet


Nov 30, 2022

Stålutvecklaren Alleima ser sig som ett 160-årigt start-up. Med avstamp i bolaget Sandvik har de startat i egen regi och driver utvecklingen inom materialteknologi. Hur ska de skapa ett grönare stål? Och varför behövs fler än 1500 recept på stål? I veckans Innovationslandet träffar Emma Frans Tom Eriksson på Alleima för att samtala om hur avancerade material kan bidra till en mer hållbar värld. 

Avsnittet spelades in den 14 november och är ett betalt samarbete med Alleima. Innovationslandet produceras av contentbyrån Borg Owilli.