Preview Mode Links will not work in preview mode

Innovationslandet


Jun 28, 2023

Användningen av läkemedelsrobotar växer. Med sin förmåga att skapa självständighet och effektivitet kan de göra stor skillnad inom hemsjukvården. Evondos är en ledande aktör inom branschen, och ser välfärdsteknik som en viktig del av lösningen på vårdens problem. I det här avsnittet av Innovationslandet gästas Emma Frans av Clarence Jacobson, från Evondos, för att prata om robotarnas inverkan på såväl användaren som på samhället.

Avsnittet spelades in den 30 maj och är ett betalt samarbete med Evondos. 

Innovationslandet produceras av contentbyrån Borg Owilli.