Preview Mode Links will not work in preview mode

Innovationslandet


Sep 20, 2023

Södra har en stor arbetsplats med skogen i Södra Sverige som bas. Tillsammans med sina ägare ser de till att förädla skogen till klimatsmarta produkter. För att prata mer om deras innovationer, såsom textilåtervinningstekniken OnceMore® och möjligheterna med fler nya fossilfria produkter från skogen, gästar Catrin Gustavsson, affärsområdeschef för Södra Innovation, veckans avsnitt av Innovationslandet. 

Avsnittet spelades in på 5 september och är ett betalt samarbete med Södra Skogsägarna. Innovationslandet produceras av contentbyrån Borg Owilli.