Preview Mode Links will not work in preview mode

Innovationslandet


Jun 1, 2022

I det här avsnittet av Innovationslandet Sverige möter Emma Frans professorerna Kerstin Johansen och Salem Seifeddine från Högskolan i Jönköping. Med en delad drivkraft för hållbar samhällsutveckling och industri, berättar de bland annat om flaggskeppet SPARK och vikten av samverkan för att driva samhället framåt.

Avsnittet spelades in den 20 maj och är ett betalt samarbete med Högskolan i Jönköping. Innovationslandet Sverige produceras av contentbyrån Borg Owilli.