Preview Mode Links will not work in preview mode

Innovationslandet


May 24, 2023

I veckans avsnitt av Innovationslandet träffar Emma Frans GleSYS vd och grundare Glenn Johansson. De samtalar bland annat om vikten av att lagra svensk data i Sverige, hur molntjänster egentligen fungerar – finns de fysiskt? Och hur värme från datacenter kan värma upp en hel stad. 

Avsnittet spelades in den 4 maj och är ett betalt samarbete med GleSYS.

Innovationslandet produceras av contentbyrån Borg Owilli.