Preview Mode Links will not work in preview mode

Innovationslandet


Jul 5, 2023

Man talar ofta om begreppet smarta städer, men finns det någon motsvarighet för en smart landsbygd? Det undersöker Anna Ståhlbröst, digitaliseringsforskare vid Luleå Tekniska Universitet. I det här avsnittet av Innovationslandet berättar hon bland annat om behovet av att tänka utifrån slutanvändarens perspektiv och metodologin FormIT.

Avsnittet spelades in på distans den 26 juni och är ett betalt samarbete med Luleå Tekniska Universitet.

Innovationslandet produceras av contentbyrån Borg Owilli.