Preview Mode Links will not work in preview mode

Innovationslandet


Feb 4, 2022

Världen står inför stora utmaningar och omställningar som kräver
uppfinningsrikedom för att nå nya, nödvändiga lösningar och
vägar framåt. Med en framgångsrik historia av nyskapande idéer
är Sverige ett av världens främsta innovationsländer.

I podcasten “Innovationslandet Sverige” får landets främsta
forskare, ingenjörer och innovatörer berätta om deras innovativa
lösning och hur den kan förändra samhället i en positiv riktning.