Preview Mode Links will not work in preview mode

Innovationslandet


Nov 11, 2022

När pandemin lamslog hela världen blev det bråttom att ta fram ett vaccin. Några som var snabba på bollen var Pfizer, som tillsammans med tyska BioNTech tog fram en vaccinkandidat baserat på mRNA-teknik. Hur gick det till? Vilka var utmaningarna? Och vad innebär mRNA-teknik? I det här avsnittet av Innovationslandet möter Emma Frans Pfizers vd Malin Parkler och Jonas Ålebring som är medicinsk chef. Du hör dem samtala om vaccinforskning, vikten av kunskapsspridning och hur de ser på innovation. 

Avsnittet spelades in 1 november och är ett betalt samarbete med Pfizer. 
Innovationslandet produceras av contentbyrån Borg Owilli.

PP-UNP-SWE-0154-nov 22.