Preview Mode Links will not work in preview mode

Innovationslandet

Oct 18, 2023

AI och cybersäkerhet är två nyckelkomponenter i den moderna digitala eran. I detta avsnitt av Innovationslandet talar Emma Frans med två professorer från Linköpings universitet och forskningsprogrammet WASP, Anders Ynnerman och Simin Nadjm-Tehrani, för att utforska hur AI kan användas för att hantera...