Preview Mode Links will not work in preview mode

Innovationslandet


Feb 16, 2022

Innovationslandet Sverige är podden där Emma Frans möter några av Sverige främsta forskare för att lära sig mer om deras aktuella innovationsprojekt. 

I det här avsnittet möter hon den framstående AI-forskaren Marcus Liwicki som ägnat över 20 år åt forskningen. Som vicerektor för tillämpad AI är han involverad i flera projekt på universitet. Hör hur AI kan användas i välfärden, våra gruvor och i rymden i det senaste avsnittet av Innovationslandet Sverige.

Avsnittet är på engelska.

Avsnittet är ett betalt samarbete med Luleå tekniska universitet och produceras av contentbyrån Borg Owilli.